Elementor #287

03

Danışmanlık Hizmetleri

Üstün Çözümler Size, aşagıda adı geçen sektörlere özel Check-up programları ile kurumun mevcut durumunu değerlendirir. Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kuruma özel, danışmanlık hizmetleri sunar.
1

Profesyonel Danışmanlık

Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kuruma özel, danışmanlık hizmetleri sunar.

 • Sağlık Kuruluşlarında,
 • Otelcilik&Casino Hizmet Sektöründe,
 • Eğitim Sektöründe,
 • Belediye Hizmetlerinde,
 • Marketler Zinciri ve Perakende Sektöründe Check-Up ve Kuruma Özel Aksiyon Planı hazırlanır.
2

İç Tetkik ve Mevcut Durum Analizi Nasıl Uygulanır?

 • Kurumsal talep alınır.
 • Kurum hangi sektörde konumlanmışsa ona göre “Kurumsal Check Up Paketi “ hazırlanır.
 • Kuruma ziyaret planı yapılır.
 • Kurum içi tüm departmanlar da sorular doğrultusunda görüşme ve gözlem yapılır.
 • Çalışanlar, yöneticilerle birlikte SWOT analizi yapılır.
 • Alınan veriler doğrultusunda süreçler değerlendirilir.
 • Çıkan sonuçlar ve çözüm yolları yönetim ile paylaşılır.

 

3

Kurumsal Çalışmanın Planlaması

Yönetim ile ortak dil oluşturulursa süreç iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için aksiyon planı hazırlanır ve uygulama takvim yönetim ile paylaşılır.

Bu plan kapsamında ;

 • Kurumsal vizyonu gözdem geçirme ve yönetsel hedefleri gözden geçirme,
 • Kurum vizyonunu doğrultusunda hizmet süreçlerini iyileştirme ve geliştirme amacıyla iş süreçlerini tasarlama veya geliştirme,
 • Süreç performanslarının ölçümünü sağlayıcı otonomiyi sağlamak,
 • Kurum içi tüm departmanlar da sorular doğrultusunda görüşme ve gözlem yapılır.
 • Kurumsal kültürün geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için kuruma özel program oluşturma,

 

4

Nasıl Planlanır?

 

 • Oryantasyon programlarınızı genel, bölüme özgü planlama ve uygulama
 • Hizmet içi eğitimleri, çalışanların kişisel gelişim eğitimlerini planlama ve uygulama,
 • “Çalışan Memnuniyet Anketi” uygulama ve çalışanların kurumsal algısını analiz etme ve iyileştirme çalışmalarını organize etmek,
 • Kurumsal risklerin analizini yapmak vb.
 • Eğitimleri ulusal ve uluslararası belgelendirmek.

 

01
04