VİZYON
Üyelerin sayısını ve katılımını arttırarak birlik-üye bağını güçlendirmeyi, üyelerinin katılımı ve desteği ile ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesinde yaptırım gücüne sahip olmayı, ülke genelinde tüm toplumun beslenme ve diyetetik hizmetlerinden yararlanabilmesini gerçekleştirmeyi ve diyetisyenlerin bağımsız olarak mesleklerini gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahip olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

MİSYON
Meslek etiği kuralları çerçevesinde güncel bilimsel verilerin ışığında beslenme ve diyet uygulamalarının yapılmasını sağlamak, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincini geliştirme odaklı çalışmalarla sağlıklı toplum oluşumuna katkıda bulunmak. Halkımızın, bilimsel ve dünya standartlarında daha kaliteli bir beslenme ve diyetetik hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmak. KKTC diyetisyenlerinin hukuksal haklarını geliştirmek yönünde çalışmalar yaparak diyetisyenlik mesleğinin kamuoyu nezdinde temsili ve tanıtımını amaçlamaktadır.

Diyetisyenlik
Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen; besin öğesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlayan, eğitim veren, eğitim programlarını plânlayan uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

Diyetisyen
Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl hazırlık ile 5 yıl) beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.

Beslenme ve diyet uzmanı
Beslenme ve diyet uzmanı; diyetisyen unvanını diploma ile aldıktan sonra besin, beslenme ve diyetetik alanında bilim uzmanlığı ve/veya doktora derecesi almış diyetisyendir. Not: Diyetisyenler beslenme bilimleri, diyetetik programı, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi ya da klinik diyetisyenlik, halk sağlığı diyetisyenliği, yönetici diyetisyenliği ve eğitim ve araştırma diyetisyenliği anabilim / bilim dallarında bilim uzmanlığı ve doktora programlarına katılmaktadırlar.

KURUCU ÜYELER
Övgü Keçecioğlu
Sözen Arifoğlu
Fatma Barbaros
Serkan Kral
Şevket Direktör
Selen Teksoy Tamel
Müjgan Öztürk
Funda Türk
Nezire İnce
Gülşen Kadri
Gizem Olgaç
Feriha Balkır
Söhret Ercen
Simge Şafakoğulları
Hidayet Ağören

Scroll to Top